Teikendatum is Januarie 2019

seminars 1

Ons beplan om ons webwerf en sekere van ons kursusse teen Januarie 2019 in Afrikaans beskikbaar te hê, Deo volente. Sodra dit gebeur, sal ons dit wyd bemark.

Dit is vir my, Gawie le Roux, ‘n saak van trots en eer om sover moontlik al ons opleiding uiteindelik ook in Afrikaans aan te bied.